Du er her: Hjem › Gastronomi-assistent-og-cater

Gastronomi- assistent og cater uddannelsen

EDMKEs køkkenuddannelser er sjove og fagligt grundige.
På EDMKEs køkkenlinje går der max. 6 elever i et supermoderne produktionsmiljø. 
Uddannelsen, der er opbygget omkring principperne for den ikke-boglige mesterlære, er tilrettelagt som kompetenceforløb og STU-forløb, der retter sig mod at give dig kompetencer inden for køkken branchen. Den daglige madlavning og køkkenproduktion henvender sig til skolens egne elever og lærere, men i stigende omfang også til eksterne kunder, som f.eks. firmaer, skoler og festarrangører. 
Køkkenuddannelserne er af 3 års varighed.

 Køkkenlinjens elever uddanner sig til gastronomiassistenter eller som cater. Vores STU--elever opnår kompetencer til at arbejde i kantiner eller institutionskøkkener. EDMKEs køkkenuddannelser foregår på skolen, Frihedsvej 13, 6700 Esbjerg
Vi stiller krav til dig!
Du skal være villig til at:  
  • Knokle for din uddannelse
  • Være indstillet på at forberede dig, øve og arbejde på at opnå det bedst mulige resultat
  • Møde til tiden hver dag
  • Følge de anvisninger din mester og andre undervisere giver dig
  • Være indstillet på at samarbejde med dine medstuderende og lærere
  • Indgå aktivt i fællesskaber
  • Tage ansvar for egen læring
  • Vise intiativ og nysgerrighed
  • Behandle de andre elever og skolens udstyr med respekt
  • Tage medansvar for de aktiviteter der foregår på skolen og medvirke til eksterne arrangementer, f.eks. events, festivals, konceter og selskaber.